Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2649900 obálek a 799086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední EvropěAutor: Petr Kreuz
ISBN: 9788076490338
NKP-CNB: cnb003419939
OKCZID: 128888163

Citace (dle ČSN ISO 690):
KREUZ, Petr. Kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích a ve střední Evropě. Vydání první. Dolní Břežany: Scriptorium, 2022. 531 stran, xxxii stran obrazových příloh.


Anotace

 

Publikace je věnována kouzelnickým a čarodějnickým procesům v českých zemích a v některých oblastech střední Evropy od sklonku 15. do 2. poloviny 18. století.V rozsáhlé úvodní kapitole podává autor podrobný přehled dosavadního bádání a kriticky se vyrovnává s jeho výsledky. Následuje přehled a charakteristika nejvýznamnějších pramenů ke studiu dějin kouzelnických a čarodějnických procesů v českých zemích. Zvláštní pozornost je věnována vývoji právních norem upravujících postih deliktu magie (kouzelnictví a čarodějnictví) v českých zemích od středověku do tereziánské epochy. V dalších kapitolách jsou analyzovány vybrané významné kouzelnické a čarodějnické procesy v českých zemích. Publikace je opatřena barevnou obrazovou přílohou, anglickým a německým resumé, podrobnými rejstříky a bibliografií.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)