Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2648187 obálek a 798045 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hortus captus : okrasné zahradnictví a zahradně-architektonická tvorba v letech 1939-1989Autor: Šárka Steinová
ISBN: 9788085881547
NKP-CNB: cnb003438952
OKCZID: 128924166

Citace (dle ČSN ISO 690):
STEINOVÁ, Šárka. Hortus captus: okrasné zahradnictví a zahradně-architektonická tvorba v letech 1939-1989. Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i., 2022. 478 stran.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)