Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647464 obálek a 797615 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Obrazový průvodce stavebními styly : poklady architektury českých zemíAutor: Petr Dvořáček
ISBN: 9788076017146
NKP-CNB: cnb003474573
OKCZID: 128925447

Citace (dle ČSN ISO 690):
DVOŘÁČEK, Petr. Obrazový průvodce stavebními styly: poklady architektury českých zemí. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 2022. 399 stran.


Anotace

 

Publikace seznamuje s charakteristickými znaky různých architektonických slohů na příkladech památek z území České republiky.Průvodce představuje v sedmi kapitolách architektonické styly v časovém oblouku od románského období po moderní dobu. Nabízí čtenářům základní znaky jednotlivých slohových etap, seznamuje s jejich architektonickým tvaroslovím a na konci každé kapitoly přináší výběr nejvýznamnějších památek dané epochy. Výklad dokumentuje řada kvalitních barevných fotografií slohově typických staveb a jejich detailů.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)