Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2182671 obálek a 542249 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jan XXIII

Autor: Hranička, Jaroslav
Rok: 1966
NKP-CNB: cnb000130670
OCLC Number: (OCoLC)40208870
OKCZID: 111188439

Citace (dle ČSN ISO 690):
HRANIČKA, Jaroslav. Jan XXIII. Praha: Svoboda, 1966. 180 s. Portréty, sv. 17.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Biografická studie navazuje na kandidátskou disertační práci V. Gardavského "Katolicismus a Německo" z r. 1964. Analyzuje problémy katolické církve dvacátého století; neomezuje se na život a dílo Jana XXIII. Jeho hlavní přínos tkví v tom, že v západním buržoazním světě navrhuje prostředky k mírové synchronizaci světa. V encyklice "Pacem in terris" usiluje o vytvoření "světové ideologie", jež určité hodnoty, např. mír a koexistenci, klade na nejvyšší stupeň obecně uznávané hierarchie hodnot. Tyto cíle se snaží realizovat z hlediska tradiční křesťanské antropologie a sociální nauky církve. Nemohl však dohlédnout ze svého stanoviska křesťana, že model "křesťanské demokracie" tvoří pouhou variantu buržoazní společnosti, ač se zavedením univerzalizujících forem soukromého vlastnictví snaží vymanit lidskou společnost z partikulárních vztahů kapitalismu. Socialismu a dějinnému pohybu nerozuměl. Druháčást podává jednak výňatky z myšlenek, projevů a dokumentů Jana XXIII., jednak soudy o jeho díle.

Zdroj anotace: Krajská knihovna Františka Bartoše ve ZlíněDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (18.233.111...)