Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2463574 obálek a 692207 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Muž bolestí: mysterium Golgothae tremendum

Autor: Hynek, Rudolf Maria
Rok: 1946
NKP-CNB: cnb000622152
OCLC Number: (OCoLC)85420605
OKCZID: 111998997

Citace (dle ČSN ISO 690):
HYNEK, Rudolf Maria. Muž bolestí: mysterium Golgothae tremendum. Vydání: I. Praha: Cyrilometodějské knihkupectví Gustav Francl, 1946. 285 stran, 30 nečíslovaných stran obrazových příloh.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (54.158.251...)