Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2447910 obálek a 684889 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Směr Evropská unie : příloha Mezinárodní politiky

Rok: 2000-2001
ISBN: 9771212937002
NKP-CNB: cnb000975253
OKCZID: 110840680

Citace (dle ČSN ISO 690):
Směr Evropská unie: příloha Mezinárodní politiky. Praha: Ministerstvo zahraničních věcí ČR, 2000-2001. ISSN 1212-9372.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.51...)