Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2437931 obálek a 679393 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe

Rok: 2000-2004
ISBN: 9771212990007
NKP-CNB: cnb000981674
OKCZID: 110840853

Citace (dle ČSN ISO 690):
Jurisprudence, vynutitelnost práva a právní praxe. Praha: Stichting EMP, 2000-2004.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.215.177...)