Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2647813 obálek a 797865 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů : (pro studující lékařských fakult a praktické lékaře). Díl 1Rok: 1992
ISBN: 9788070667026
NKP-CNB: cnb000326325
OKCZID: 110540171
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
KALVACH, Zdeněk. Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů: (pro studující lékařských fakult a praktické lékaře). 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, vydavatelství Karolinum, 1992-1995. 2 svazky.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)