Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1679352 obálek a 327142 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR. .

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Česká kardiologie a kardiologové : črty z historie

Autor: Zdeněk Fejfar
Rok: 2001
ISBN: 9788072621026
OCLC Number: (OCoLC)50342241
NKP-CNB: cnb001022849

Citace (dle ČSN ISO 690):
FEJFAR, Zdeněk. Česká kardiologie a kardiologové: črty z historie. 1. vyd. Praha: Galén, 2001, 330 s. Almanach medicíny, sv. 3. ISBN 80-7262-102-5.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.226.33...)