Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2119427 obálek a 525073 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Průvodce našimi jmény.

Autor: Kopečný, František
Rok: 1991
ISBN: 9788020000163
NKP-CNB: cnb000061459
OCLC Number: (OCoLC)24926062
OKCZID: 110296124

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOPEČNÝ, František. Průvodce našimi jmény. 2., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Academia, 1991. 259 s.
Zdroj:


Digitální objekty

Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.30...)