Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2092835 obálek a 515615 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Starověké dějiny Židů.

Autor: Segert, Stanislav
Rok: 1995
ISBN: 9788020503046
NKP-CNB: cnb000113166
OCLC Number: (OCoLC)34629247
OKCZID: 110360566

Citace (dle ČSN ISO 690):
SEGERT, Stanislav. Starověké dějiny Židů. Vyd. 1. Praha: Svoboda, 1995. 311 s., [4] s. mapy.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Význačný český hebraista sleduje v knize historii židovského národa, jednotli- vých židovských kmenů od jejich usídlení v Palestině, přes dobu královskou po asyrskou, babylonskou, perskou, řeckou i římskou okupaci.

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (100.26.179...)