Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2323252 obálek a 585616 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Materiály k základům pomocných věd historických

Autor: Marečková, Marie
Rok: 1994
ISBN: 9788021009141
NKP-CNB: cnb000088080
OCLC Number: (OCoLC)39579070
OKCZID: 110316185
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MAREČKOVÁ, Marie. Materiály k základům pomocných věd historických. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 119 s. Edice učebnic právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, Č. 99.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (3.236.122...)