Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2614591 obálek a 780111 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pojistný trh.Autor: Čejková, Viktória
Rok: 2002
ISBN: 9788024701370
NKP-CNB: cnb001036070
OKCZID: 110016287

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1. vyd. Praha: Grada, 2002, 119 s. Finance pro praxi. ISBN 80-247-0137-5.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Městská knihovna v Praze
Můj antikvariát


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)