Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2614591 obálek a 780111 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zánik antického světaAutor: Češka, Josef
Rok: 2000
ISBN: 9788070213865
NKP-CNB: cnb000968092
OCLC Number: (OCoLC)45372651
OKCZID: 110010166
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
ČEŠKA, Josef. Zánik antického světa. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000, 277 s. Historica. ISBN 80-7021-386-8.

Hodnocení: 4.5 / 5 (6 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaAnotace

 

Autor popisuje poslední vývojovou etapu Imperia Romana od roku 27 př. n. l. do 6. století. Sleduje proces postupné christianizace říše: pronásledování a mučení prvotních křesťanů, rozvětvování ilegálních křesťanských organizací v 2. a 3. století, legalizace křesťanství roku 311 a vzrůstání moci církve a její vliv na stát. Rozebírá i bouřlivý vnitřní vývoj křesťanské církve po stránce organizační i věroučné, střetávání různých náboženských proudů a formování dogmatických principů křesťanské víry. Závěrečná kapitola obsahuje komentovaný přehled dochovaných literárních pramenů a novověkých prací o pozdní antice. Součástí publikace je rejstřík osob a měst a mapka římské říše v 2. polovině 4. století.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.czDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)