Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2120746 obálek a 525177 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úvod do studia dějin a kultury Španělska a Portugalska: [(do přelomu 19. a 20. století)]

Autor: Polišenský, Josef
Rok: 1994
ISBN: 9788070424056
NKP-CNB: cnb000089492
OCLC Number: (OCoLC)39589278
OKCZID: 110560767

Citace (dle ČSN ISO 690):
POLIŠENSKÝ, Josef. Úvod do studia dějin a kultury Španělska a Portugalska: [(do přelomu 19. a 20. století)] :. Vyd. 1. Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity, 1994. 212 s. Učební texty Ostravské univerzity.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.232.188...)