Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2462123 obálek a 691878 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pedagogický slovník

Autor: Průcha, Jan, Walterová, Eliška a Mareš, Jiří
Rok: 1998
ISBN: 9788071782520
NKP-CNB: cnb000372319
OCLC Number: (OCoLC)42029112
OKCZID: 110277062
Vydání: 2., rozš. a přeprac. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PRŮCHA, Jan. Pedagogický slovník. 2., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Portál, 1998. 328 s.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovna
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (54.158.251...)