Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2614591 obálek a 780111 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny hmotné kultury

( 1. díl )Autor: Petráň, Josef
Rok: 1995
ISBN: 9788071840855
ISBN: 9788071840848
NKP-CNB: cnb000107829
NKP-CNB: cnb002616388
OCLC Number: (OCoLC)37884703
OCLC Number: (OCoLC)892782075
OKCZID: 110310648
Vydání: Vydání 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
PETRÁŇ, Josef. Dějiny hmotné kultury. Vydání 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985-1997. 4 svazky. Učebnice pro vysoké školy.


Digitální objekty

Národní digitální knihovna
Moravská zemská knihovnaSouvisející
Anotace

 

Dvousvazkový druhý díl časově a věcně navazuje na Dějiny hmotné kultury I. (SPN 1985). Všestranně zobrazuje život a životní potřeby všech základních sociálních skupin raně novověké středoevropské společnosti (panovnický dvůr, aristokracii, nižší šlechtu, duchovenstvo, venkovské obyvatelstvo i jednotlivé vrstvy měšťanstva včetně židů) během 16. - 18. století, s nezbytným přesahem do středověkého světa a do 19. století. Představena je i novověká armáda, novověké stravovací zásady, oděvní kultura a novověký komunikační systém. V rámci české historiografie se jedná o výjimečné dílo, které ocení nejen profesionální historici ale i zájemci z řad dalších společenskovědních oborů a široké kulturní veřejnosti. Součástí knihy je bohatá obrazová dokumentace.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Amazon
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)