Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2159946 obálek a 531421 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Pražské usedlosti

Autor: Barbora, Jiří
Rok: 2001
ISBN: 9788072770571
NKP-CNB: cnb001024984
OCLC Number: (OCoLC)50423090
OKCZID: 110064178

Citace (dle ČSN ISO 690):
LAŠŤOVKOVÁ, Barbora a Jiří KOŤÁTKO. Pražské usedlosti. 1. vyd. Praha: Libri, 2001, 359 s. ISBN 80-7277-057-8.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Městská knihovna v Praze
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Knížka z pera archivářky B. Laštovkové, po úvodu o vzniku a vývoji viničných usedlostí - ojedinělého pražského fenoménu - přibližuje několik stovek z nejpozoruhodnějších usedlostí v rámci dnešního regionu Prahy, známé i méně známé, udržované, rozpadající se a zaniklé. Tomuto tématu (s výjimkou zámečků a vil) dosud nebyla věnována soustavná pozornost a věříme, že knihu přivítají milovníci pragensií i všichni, kdo rádi podnikají výlety. Vedle současných fotografií J. Koťátka je doplněna i o řadu archovních fotografií dnes už zaniklých staveb z fondu Archivu Hl. m. Prahy. Kniha vyšla s podporou Magistrátu hl. m. Prahy.


Dostupné zdroje

Svaz českých nakladatelů a knihkupců
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (34.232.62...)