Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2181378 obálek a 541666 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Emanuel Rádl - vědec a filosof : sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Emanuela Rádla : (Praha 9.-12. února 2003) = Emanuel Rádl - scientist and philosopher : proceedings of the international confer

Rok: 2004
ISBN: 9788072981076
NKP-CNB: cnb001568893
OCLC Number: (OCoLC)62488598
OKCZID: 110000788
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HERMANN, Tomáš, ed. a MARKOŠ, Anton, ed. Emanuel Rádl - vědec a filosof: sborník z mezinárodní konference konané u příležitosti 130. výročí narození a 60. výročí úmrtí Emanuela Rádla : (Praha 9.-12. února 2003) = Emanuel Rádl - scientist and philosopher : proceedings of the international conference commemorating the 130th anniversary of the birth and 60th anniversary of the death of Emanuel Rádl : (Prague, February 9.-12.2003). 1. vyd. Praha: OIKOYMENH :, Výzkumné centrum pro dějiny vědy, 2004. 707 s. Sborníky, slovníky, učební texty, sv. 27.
Zdroj:


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky



Anotace

 

Sborník přináší příspěvky z mezinárodní konference, která se konala v Praze ve dnech 9.-12. února 2003. Účelem konference bylo připomenout významnou osobnost českého vědeckého, filosofického a společenského života první poloviny minulého století. Sborník je koncipován tak, aby připomenul Rádlovu osobnost pokud možno v celé šíři jejího působení, tzn. na poli biologie a dějin vědeckého myšlení, v oblasti české filosofie a politického myšlení, včetně jeho zásadního politologického příspěvku k česko-německým vztahům. a též jeho aktivity v prostředí ekumenicko-křesťanských.K vydání připravili Tomáš Hermann a Anton Markoš.

Zdroj anotace: Web obalkyknih.cz



Dostupné zdroje

Knihy.ABZ.cz
Srovname.cz
Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.235.107...)