Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2265669 obálek a 570862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Jak psát a obhajovat závěrečnou práci : bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační

Autor: Taufer, Ivan
Rok: 2009
ISBN: 9788073951573
NKP-CNB: cnb001927197
OCLC Number: (OCoLC)433000088
OKCZID: 110271310
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
TAUFER, Ivan. Jak psát a obhajovat závěrečnou práci: bakalářskou, diplomovou, rigorózní, disertační, habilitační. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2009. 40 s.


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyDalší vydání

  • 2., dopl. a opr. vyd. Rok vydání: 2014Anotace

 

Publikace je určena studentům a doktorandům, vedoucím bakalářských a diplomových prací, školitelům doktorandů a předkladatelům habilitačních prací. Jsou v ní shrnuty požadavky na psaní závěrečných prací dané příslušnými normami ČSN ISO i zkušenostmi autorů při psaní a posuzování těchto prací

Zdroj anotace: SKAT - Souborný katalogDostupné zdroje

NK Praha


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.239.40...)