Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2104772 obálek a 521276 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny zemí Koruny české. 2, Od nástupu osvícenství po naši dobu.

Autor: Láník, Jaroslav
Rok: 1993
ISBN: 9788085192605
NKP-CNB: cnb000081733
OCLC Number: (OCoLC)320321299
OKCZID: 110313900

Citace (dle ČSN ISO 690):
JAVORSKÝ, Jiří, Jaroslav LÁNÍK, Milan NYKODÝM, Drahomíra ŠIMKOVÁ, et al. Dějiny zemí Koruny české. 2., opr. a dopl. vyd. Praha: Paseka, 1993. 328 s.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.204.191...)