Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2261871 obálek a 569929 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Maltézští rytíři u nás : tři studie k historii čes. velkopřevorství řádu maltézských rytířů.

Autor: Pořízka, Jiří
Rok: 1990
ISBN: 9788085247053
NKP-CNB: cnb000058098
OCLC Number: (OCoLC)39409736
OKCZID: 110364929

Citace (dle ČSN ISO 690):
POŘÍZKA, Jiří. Maltézští rytíři u nás: tři studie k historii Českého velkopřevorství Řádu maltézských rytířů. 1. vyd. Ilustroval Zdirad J. K. ČECH. Brno: Petrov, 1990. 87 s.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (184.72.102...)