Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2088449 obálek a 512994 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Lexikon současných českých historiků.

Rok: 1999
ISBN: 9788085268843
NKP-CNB: cnb000783097
OCLC Number: (OCoLC)43563433
OKCZID: 110304719

Citace (dle ČSN ISO 690):
VOREL, Petr a Jaroslav PÁNEK. Lexikon současných českých historiků. Vyd. 1. Praha :, Pardubice: Historický ústav Akademie věd České republiky :, Sdružení historiků České republiky (Historický klub) ;, Východočeské muzeum, 1999, 373 s. ISBN 80-85268
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Můj antikvariát


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (35.172.195...)