Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2265801 obálek a 570862 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Speciální techniky sociální práce

Autor: Jaroslava Králová
Rok: 1995
ISBN: 9788085529159
NKP-CNB: boa001-mzk01000033808
OKCZID: 110355987

Citace (dle ČSN ISO 690):
KRÁLOVÁ, Jaroslava. Speciální techniky sociální práce. Vyd. 1. Praha: Ministerstvo práce a sociálních věcí, 1995, 61 s. ISBN 80-85529-15-7.


Anotace

 

Popsané techniky sociální práce mohou sociálním pracovníkům pomoci posoudit, zda jejich uvažování, závěry a doporučení byly vůči klientovi objektivní. Publikace není určena k prodeji na knižním trhu a autorka ji doporučuje všem sociálním pracovníkům.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazePřidat čtenářskou recenzi

Od: (184.72.102...)