Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2476998 obálek a 698676 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hrady českého SlezskaAutor: Kouřil, Pavel, Kouřil, Pavel, Prix, Dalibor, Wihoda, Martin, Kouřil, Jiří a Hansliková, Elvira
Rok: 2000
ISBN: 9788086023229
NKP-CNB: cnb000978188
OCLC Number: (OCoLC)46964517
OKCZID: 110383376

Citace (dle ČSN ISO 690):
KOUŘIL, Pavel, Martin WIHODA a Dalibor PRIX. Hrady českého Slezska. Brno: Akademie věd České republiky, Archeologický ústav, 2000, 645 s. ISBN 80-86023-22-2.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Práce přináší všestranné vyhodnocení vrcholně středověkých fortifikací-hradů (13.-15. stol.) na území české části historického Slezska, při zapojení archeologie, historie, dějin umění a celé řady dalších historických a přírodovědných disciplin. Sleduje však nejen vlastní opevněná sídla, ale i jejich úlohu v sídelním procesu, dotýká se otázek kolonizace, komunikací, důlní činnosti a pod., podává zcela nový a neotřelý pohled na historii Opavskaa Těšínska od jejich vstupu na historickou scénu vprůběhu 9. věku až po období česko-uherských válek v 60.-70. letech 15. století.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
Můj antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.87.33...)