Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2415347 obálek a 661394 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Dějiny Chorvatů: přehled

Autor: Macan, Trpimir a Březina, Jeronym
Rok: 2000
ISBN: 9788086130118
NKP-CNB: cnb000981242
OCLC Number: (OCoLC)46962115
OKCZID: 110293748
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MACAN, Trpimir. Dějiny Chorvatů: přehled. Překlad Jeronym BŘEZINA. Vyd. 1. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 2000. 166 s.

Hodnocení: 5.0 / 5 (1 hlasů)


Digitální objekty

Národní digitální knihovna (dostupné po registraci)
Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republiky
Česká Digitální knihovnaAnotace

 

Pro českého čtenáře přínosná práce o vývoji Chorvatů od 2.tisíciletí př.n.l. až do r.1991 - vytvoření samostatné Republiky Chorvatsko. Jde o velice pohnuté dějiny: území původně osídlené ilyrskými kmeny, později Kelty se dostalo pod nadvládu Říma, pak Byzantské říše, ve středověku země trpěla vpády Tatarů a později zejména Turků, pak se stala součástí habsburské monarchie. Autor popisuje vyvrcholení národních snah v l. 1848-1849 i pozdější vlny násilné maďarizace, včlenění země do Království Srbů (1918)a nakonec do svazku Jugoslávie (1963). Studie erudovaného historika (i zaníceného prochorvatského vlastence) má i přes svou stručnost informativní přínos pro porozumění dnešní složité situaci v zemích bývalé Jugoslávie. - Připojen poměrně obsáhlý jmenný rejstřík.

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Můj antikvariát
Československá bibliografická databáze
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.235.60...)