Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2102588 obálek a 520112 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

31.7.1627 - rekatolizace šlechty v Čechách : čí je země, toho je i náboženství

Autor: Mikulec, Jiří
Rok: 2005
ISBN: 9788086515540
NKP-CNB: cnb001568693
OCLC Number: (OCoLC)62567971
OKCZID: 110005392
Vydání: Vyd. 1.

Citace (dle ČSN ISO 690):
MIKULEC, Jiří. 31.7.1627 - rekatolizace šlechty v Čechách: čí je země, toho je i náboženství. Vyd. 1. Praha: Havran, 2005. 193 s. Dny, které tvořily české dějiny, sv. 11.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Hodnocení: 3.3 / 5 (3 hlasů)      spolupracujeme s CBDB.cz


Digitální objekty

Moravská zemská knihovna
Národní knihovna České republikyAnotace

 

Publikace je věnována jak okolnostem, za nichž k rekatolizačnímu opatření došlo, tak i jeho širšímu kontextu. Zasazuje patent proti nekatolické šlechtě do obecných souvislostí rekatolizačního úsilí státu a církve v habsburské monarchii ve 20. letech 17. století, zabývá se jeho vztahem k Obnovenému zřízení zemskému a sleduje rovněž jeho praktický dopad a následky. Kniha tak na základě moderního historického výzkumu poskytuje ucelenější pohled na první fázi pobělohorské rekatolizace v období třicetileté války.

Zdroj anotace: OKCZ - ANOTACE Z WEBUDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Přidat čtenářskou recenzi

Od: (3.214.224...)