Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2123662 obálek a 525259 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Epistemologická východiska penitenciární vědy

Autor: Miloslav Jůzl
Rok: 2015
ISBN: 9788088010036
OKCZID: 124205628

Citace (dle ČSN ISO 690):
JŮZL, Miloslav. Epistemologická východiska penitenciární vědy. Brno: Institut mezioborových studií, s.r.o., 2015, 235 s. ISBN 978-80-88010-03-6.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.233.239...)