Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2173892 obálek a 537732 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zakarpatská Ukrajina, poloniny, lesní karpaty

Rok: 2002
ISBN: 9788090190283
NKP-CNB: cnb000891895
OKCZID: 110866933

Citace (dle ČSN ISO 690):
KLESLO, Michal a Otakar BRANDOS. Zakarpatská Ukrajina. 1. vyd. Vřesina: Sky, 2002, 223 s. Průvodce po horách, [vol.] 1. ISBN 80-901902-8-6.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

Československá bibliografická databáze


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.229.119...)