Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1837769 obálek a 451980 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Debora opera in three acts

Autor: Josef Bohuslav Foerster, Jaroslav Kvapil, Salomon Hermann von Mosenthal, Eduard Haken, Teodor Šrubař, Karel Kalaš, Jaroslava Vymazalová, Drahomíra Tikalová, Věra Krilová, Antonín Votava, František Dyk
Rok: 2009
EAN: 8590236046528
NKP-CNB: cnb002024484
OKCZID: 112139590

Citace (dle ČSN ISO 690):
FOERSTER, Josef Bohuslav. Debora: opera in three acts [zvukový záznam]. Prague: Radioservis, c2009. 2 zvukové desky.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky

Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.234.114...)