Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2157924 obálek a 530605 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Tři hlasy

Rok: 2015
EAN: 8595026655621
NKP-CNB: cnb002722856
OKCZID: 121070860

Citace (dle ČSN ISO 690):
ŠURANSKÁ, Jitka, Irén LOVÁSZ a Michal Elia KAMAL. Tři hlasy =: Three voices. Dolní Loučky: Indies Scope, 2015. 1 CD audio.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.232.62...)