Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2613812 obálek a 779782 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Doprava : odborný provozně ekonomický měsíčník pro všechna dopravní odvětvíRok: 1959-2010
ISBN: 9770012552002
NKP-CNB: cnb000651534
OKCZID: 110751201

Citace (dle ČSN ISO 690):
Doprava: odborný provozně ekonomický měsíčník pro všechna dopravní odvětví. Praha: Dopravní nakladatelství, 1959-2010. ISSN 0012-5520.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)