Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2874738 obálek a 865765 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Rozhledy matematicko-fyzikální : časopis pro studující středních škol a zájemce o matematiku, fyziku a informatikuRok: 1957-
ISBN: 9770035934007
NKP-CNB: cnb000356512
OKCZID: 110758035

Citace (dle ČSN ISO 690):
Rozhledy matematicko-fyzikální: časopis pro studující a učitele škol všeobecně vzdělávacích i odborných. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957-.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)