Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2313476 obálek a 582561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Sborník Národního musea v Praze.

Rok: 1938
ISBN: 9770036533001
NKP-CNB: cnb000356537
OKCZID: 112322900

Citace (dle ČSN ISO 690):
Sborník Národního Muzea v Praze: Acta Musei Nationalis Prague. Series A, Historia [elektronický zdroj].. V Praze: Nákladem Muzea, 1961-.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.230.76...)