Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2747094 obálek a 845224 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zdravotnické noviny : odborné fórum zdravotnictví a sociální péče

Obr.1: Nejaktuálnější obálka tohoto
souborného záznamu

detail

Rok: 2009
ISBN: 9770044199008
NKP-CNB: cnb001964485
OKCZID: 110750790

Citace (dle ČSN ISO 690):
Zdravotnické noviny: týdeník odborných profesí ve zdravotnictví. Praha: Avicenum, 1952-2018.


Části díla

  • Rok: 2015 / Ročník: 64

Seřadit podle data skenování | Seřadit podle aktuálnosti


Anotace

 

Týdeník je zaměřen na odborné profese ve zdravotnictví. Byl složen ze tří částí: 1. Zdravotnické noviny (Týdeník odborných profesí ve zdravotnictví), 2.Zdravotnícke noviny (Týždenník zdravotníkov Slovenskej republiky) a 3. Lékařské listy (Prevence, diagnostika, terapie, péče, teorie, praxe) a přináší zpravodajské informace z oblasti zdravotnictví a odborné články určené lékařům a farmaceutům

Zdroj anotace: NKPPřidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)