Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2313476 obálek a 582561 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Úroda = Pôda a úroda : Časopis pro rostlinnou produkci

Rok: 1968
ISBN: 9770139601003
NKP-CNB: cnb000356659
OKCZID: 110781533

Citace (dle ČSN ISO 690):
Úroda =: Pôda a úroda : Časopis pro rostlinnou výrobu. Praha: Státní zemědělské nakladatelství, 1968-.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.230.76...)