Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2103870 obálek a 520868 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hydrologická bibliografie za rok ... =

Autor: International Research Council, Mezinárodní unie geodetická a geofyzikální, Mezinárodní sdružení pro vědeckou hydrologii, Výzkumný ústav vodohospodářský
Rok: 1936
ISBN: 9770231678002
NKP-CNB: cnb000184677
OKCZID: 110747771

Citace (dle ČSN ISO 690):
Hydrologická bibliografie za rok ... =: Bibliographie hydrologique de l'année ... Praha: Mezinárodní rada vědeckých unií :, Mezinárodní unie geodeticko-geofysikální :, Mezinárodní sdružení pro vědeckou hydrologii, 1936-2000.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Digitální objekty

Národní knihovna České republikyAnotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.233.221...)