Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2287031 obálek a 576704 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas philosophica.|Philosophica - aesthetica - culturologica.|Sborník prací teorie kultury

Rok: 1984
ISBN: 9770231828001
NKP-CNB: cnb002574557
OKCZID: 113238420
Název části: Facultas philosophica.

Citace (dle ČSN ISO 690):
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Praha: SPN, 1985-1990. ISSN 0231-8288.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (34.237.124...)