Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2889424 obálek a 872219 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Hudební věda a výchovaRok: [1984]-2006
ISBN: 9770231923003
NKP-CNB: cnb001003336
OKCZID: 112426077

Citace (dle ČSN ISO 690):
Hudební věda a výchova. V Olomouci: Státní pedagogické nakladatelství, [1984]-2006.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)