Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2913591 obálek a 881379 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Paginae historiae : sborník Státního ústředního archivu v Praze

Obr.1: Nejaktuálnější obálka tohoto
souborného záznamu

detail

Obr.2: Vlastní obálka tohoto
souborného záznamuRok: 1992
ISBN: 9771211976002
NKP-CNB: cnb000300579
OCLC Number: (OCoLC)28553363
OKCZID: 128933059

Citace (dle ČSN ISO 690):
Paginae historiae: sborník Státního ústředního archivu v Praze. V Praze: Státní ústřední archiv, 1992-.


Části díla

  • Rok: 2012 / Ročník: 20
  • Rok: 2011 / Ročník: 19
  • Rok: 2010 / Ročník: 18
  • Rok: 2009 / Ročník: 17
  • Rok: 2008 / Ročník: 16
  • Rok: 2000 / Ročník: 8

Seřadit podle data skenování | Seřadit podle aktuálnosti


Anotace

 

OBSAH: PETR MAREŠ: Přísedící Zemského soudu českého království (1542-1620) na habsburských dvorech a na dvoře Fridricha Falckého -- PETRA CHALOUPKOVÁ: Zemský ústav pro choromyslné v Praze v letech 1791-1886 -- JAN KRAMÁŘ: K počátkům českého národohospodářského tisku -- PAVEL BALOUN: Vyšetřování členů Národní obce fašistické v únoru 1933 -- VÁCLAV BARTŮŠEK: Seznam ctihodných piaristů z roku 1710 -- EVA GREGOROVIČOVÁ: Toskánský záslužný řád svatého Josefa. Historie - statuta - prameny - seznamy vyznamenaných -- MIROSLAV PASIFIK MATĚJKA: Literárně činní členové a příznivci kapucínského řádu v Čechách -- HELENA SEDLÁČKOVÁ. Pohřební štíty z kostela Povýšení sv. Kříže v Doubravníku -- MILAN VOJÁČEK: Policejní pobytové přihlášky jako důležitý pramen pro poznání demografických a sociálních proměn Prahy v letech 1850-1918 -- JIŘÍ KŘESŤAN: Zdeněk Nejedlý a česká cesta ke komunismu -- DAGMAR SPÁČILOVÁ, VÁCLAV BARTŮŠEK: Program Veřejné informační služby knihoven VISK v Knihovně národního archivu v roce 2009 -- EVA DRAŠAROVÁ: Národní archiv v roce 2009 -- OLGA POSPÍŠILOVÁ: Publikační činnost NA a jeho pracovníků za rok 2009 -- PAVEL KOBLASA: Informace o Fondu Ministerstva vnitra - šlechtický archiv uloženém v NA -- JIŘINA JUNĚCOVÁ: Ředitelství císařských soukromých a rodinných statků Praha -- FRANTIŠEK FRŇKA: Kancelář tajemníka ÚV KSČ Oldřicha Švestky -- VÁCLAV BARTŮŠEK: Svatí církevních řádů z Říma nové doby -- VLADIMÍR WAAGE: Trendy a tradice 2009, Zpráva o mezioborové odborné konferenci. 1. vydání.


Dostupné zdroje

1. Podzemní antikvariát


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)
 
 
 
Obr.3: Nejaktuálnější
obsah tohoto
souborného záznamu

detail

Obr.3: Nejaktuálnější
obsah tohoto
souborného záznamu

detail