Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2114964 obálek a 524838 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

ISBN 9771213431004

ISBN: 9771213431004
NKP-CNB: cnb001003176
OKCZID: 110841131

Citace (dle ČSN ISO 690):
Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí. Praha: Ministerstvo vnitra ČR, 2001-2002. ISSN 1213-4317.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.75...)