Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2091267 obálek a 514702 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Zaostřeno na drogy : Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti : souhrn zprávy o situaci ve věcech drog v České republice ...

Rok: 2003
ISBN: 9771214108004
NKP-CNB: cnb001284280
OKCZID: 110754702

Citace (dle ČSN ISO 690):
Zaostřeno na drogy: Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti. Praha: Úřad vlády České republiky, 2003-2014.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (18.206.12...)