Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2158569 obálek a 530852 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Věstník vlády pro orgány krajů, okresní úřady a orgány obcí

Rok: 2001
ISBN: 9771214226005
NKP-CNB: cnb001311975
OKCZID: 110747377

Citace (dle ČSN ISO 690):
Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí. Praha: Ministerstvo vnitra, 2003-2018.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.231.226...)