Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2093286 obálek a 515714 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právní fórum : český právnický měsíčník

Rok: 2004
ISBN: 9771214796003
NKP-CNB: cnb001413872
OKCZID: 110744356

Citace (dle ČSN ISO 690):
Právní fórum: český právnický měsíčník. Praha: ASPI Publishing, 2004-2012. ISSN 1214-7966.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (100.26.179...)