Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 1910998 obálek a 479086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

A2 : kulturní týdeník

Rok: 2005
ISBN: 9771801454002
NKP-CNB: cnb001626828
OKCZID: 110843762

Citace (dle ČSN ISO 690):
A2: kulturní týdeník. Praha: Společnost Kulturní týdeník A2, 2005-2008. ISSN 1801-4542.
Zdroj: Národní knihovna České Republiky


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (54.86.132...)