Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2114867 obálek a 524832 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Právo pro podnikání a zaměstnání : odborný časopis pro obchodní a pracovní právo, sociální zabezpečení a personalistiku

Rok: 2006
ISBN: 9771801601000
NKP-CNB: cnb001640775
OKCZID: 110741953

Citace (dle ČSN ISO 690):
Právo pro podnikání a zaměstnání: odborný časopis pro obchodní a pracovní právo, sociální zabezpečení a personalistiku. Praha: LexisNexis CZ, 2006-2014. ISSN 1801-6014.
Zdroj:


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.235.75...)