Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2314655 obálek a 582837 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Veřejné zakázky a PPP projekty = Public contracts and PPP projects : odborný recenzovaný časopis

Rok: 2009
ISBN: 9771803955002
NKP-CNB: cnb002005790
OKCZID: 110746176

Citace (dle ČSN ISO 690):
Veřejné zakázky a PPP projekty =: Public contracts and PPP projects : odborný recenzovaný časopis. Brno: Institut pro veřejné zakázky a PPPs, 2009-2016.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první čtenářskou recenzi!

Od: (3.236.228...)