Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2846531 obálek a 854536 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Co dělat, když--



Rok: 2010
ISBN: 9771804553009
NKP-CNB: cnb002133199
OCLC Number: 693937950
OKCZID: 110758314

Citace (dle ČSN ISO 690):
Co dělat, když..: praktické náměty k prevenci a intervenci rizikového chování. Praha: Raabe, [2010]-. Nahlížet - nacházet.


Anotace

Buďte první a doplňte chybějící anotaci.


Dostupné zdroje

NK Praha


Napište na knížku první komentář!

Od: (127.0.0...)