Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2649900 obálek a 799086 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Kontroverze v současné medicíněAutor: Ptáček, Radek a Bartůněk, Petr
Rok: 2016
ISBN: 9788020443601
OKCZID: 127645744

Citace (dle ČSN ISO 690):
Kontroverze současné medicíny. Vydání první. Editor Radek PTÁČEK, editor Petr BARTŮNĚK. Praha: Mladá fronta, 2016, 325 s. Edice celoživotního vzdělávání ČLK. ISBN 978-80-204-4360-1.


Digitální objekty

Knihovna Akademie věd ČR (dostupné po přihlášení )Anotace

 

Monografie se zaměřuje na aktuální kontroverzní etické otázky medicíny.V první části, do které je zařazena i kapitola o evidence based medicine jako jedné z velkých kontroverzí současné medicíny, je pojednán nejen obecný historický kontext kontroverzí v medicíně, ale též pohled na kontroverze jako na trvalou součást života. Do návazné části, Kontroverze v diskusi, pak autoři vybrali konkrétní témata, která v současnosti ve společenském diskurzu rezonují - domácí porody, čínskou medicínu, homeopatii či problematiku náhradní matky a umírněného pití alkoholu. Další část knihy se zabývá kontroverzemi oborovými - významní odborníci v chirurgii, primární péči, psychiatrii či sexuologii zde přibližují kontroverzní otázky svého oboru. V poslední části věnované dílčím speciálním tématům jsou probírána témata souvisejíc í s klinickou praxí, například dilemata zachování lékařské mlčenlivosti či péče o umírající, či s výzkumem - otázky klonování nebo využití

Zdroj anotace: Městská knihovna v PrazeDostupné zdroje

Československá bibliografická databáze
1. Podzemní antikvariát
Databázeknih.cz


Přidat komentář a hodnocení

Od: (127.0.0...)