Vyhledávat v databázi titulů je možné dle ISBN, ISSN, EAN, č. ČNB, OCLC či vlastního identifikátoru. Vyhledávat lze i v databázi autorů dle id autority či jména.

Projekt ObalkyKnih.cz sdružuje různé zdroje informací o knížkách do jedné, snadno použitelné webové služby. Naše databáze v tuto chvíli obsahuje 2389309 obálek a 595626 obsahů českých a zahraničních publikací. Naše API využívá většina knihoven v ČR.

Registrovat »    Zapomenuté heslo?

Soudní lékařství

Autor: Hirt, Miroslav
Rok: 2008
ISBN: 9788021045835
NKP-CNB: cnb001808136
OKCZID: 110266031
Vydání: 1. vyd.

Citace (dle ČSN ISO 690):
HIRT, Miroslav. Soudní lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 82 s. Edice učebnic PrF MU, č. 413. ISBN 978-80-210-4583-5.


Anotace

 

Posláním soudního lékařství je využití teoretických i praktických poznatků různých lékařských oborů pro potřeby orgánů činných v trestním řízení (policie, státní zastupitelství, soudy), dále pro řízení občanskoprávní, úřadů správních a administrativních atd. Neméně důležitým úkolem tohoto oboru je na jedné straně seznámit lékaře s problematikou právní a na druhé straně právníkům přiblížit problematiku medicínskou. Publikace je určena studujícím bakalářského studijního programu na Právnické fakultě MU.


Dostupné zdroje

NK Praha
Svaz českých nakladatelů a knihkupců


Přidat komentář a hodnocení

Od: (3.236.117...)